Doprowadzimy Twój projekt do doskonałości

Zmiany w projektach

Jeżeli zależy Ci na unikalnym i niepowtarzalnym domu, budynku gospodarczym czy nawet garażu, to rozpocznijmy współpracę. Wykorzystując naszą wiedzę, wieloletnie doświadczenie i współczesne technologie, staramy się pomagać Klientom wznosić budynki spełniające ich aspiracje. Zamawiając u nas projekt masz pewność, że jest on oryginalny i niepowtarzalny, a co najważniejsze dopasowany do Twoich potrzeb. Bogate doświadczenie naszej firmy pozwala nam zagwarantować Państwu, że staniemy na wysokości każdego zadania.

Wyjątkowy projekt Twojego Marzenia

Wykorzystując naszą wiedzę, doświadczenie i współczesne technologie, staramy się pomagać Klientom wznosić domy spełniające ich aspiracje.

NAPISZ DO NAS

Dopuszczalne zmiany w ramach adaptacji projektu
(nie wymagające zgody projektanta)

Wynikające z dostosowania do nośności gruntu, oraz zmian w zakresie podpiwniczenia

Z zachowaniem wymiarów rozpiętości konstrukcyjnych (należy zwrócić uwagę na zmianę powierzchni całkowitej budynku)

Poprzez likwidację lub przesunięcie ścianek działowych i otworów drzwiowych, pod warunkiem wprowadzenia stosownych korekt przewodów wentylacyjnych i kominowych, oraz sprawdzenia przeniesienia obciążeń przez strop

Ilości i wymiarów stopni, pod warunkiem zachowania wymogów, określonych w Obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4.02.1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwo w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.Nr.15 z 1999 r. poz. 140).

 Przy zachowaniu koncepcji układu konstrukcyjnego

Pod warunkiem zachowania formy architektonicznej dachu i odpowiednich spadków dla danego pokrycia

Ściennych, posadzkowych, izolacyjnych, wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego, pod warunkiem utrzymania niezbędnych parametrów (tj. wytrzymałości i ciepłochronności)

Istniejącego projektu

Zmiany powyższe powinny być zaznaczone kolorem czerwonym w projekcie katalogowym i podpisane przez osobę uprawnioną. W uzasadnionych przypadkach należy wykonać rysunki zamienne.Wprowadzenie do projektu innych zmian wymaga uzgodnienia z projektantem.Za zakres i poprawność przystosowania projektu oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu zatwierdzenia, odpowiedzialność ponosi projektant przystosowujący projekt. Obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego przyjmuje na siebie projektant przystosowujący projekt.