Doprowadzimy Twój projekt do doskonałości

Adaptacja Projektu

Jeżeli zależy Ci na unikalnym i niepowtarzalnym domu, budynku gospodarczym czy nawet garażu, to rozpocznijmy współpracę. Wykorzystując naszą wiedzę, wieloletnie doświadczenie i współczesne technologie, staramy się pomagać Klientom wznosić budynki spełniające ich aspiracje. Zamawiając u nas projekt masz pewność, że jest on oryginalny i niepowtarzalny, a co najważniejsze dopasowany do Twoich potrzeb. Bogate doświadczenie naszej firmy pozwala nam zagwarantować Państwu, że staniemy na wysokości każdego zadania.

Wyjątkowy projekt Twojego Marzenia

Wykorzystując naszą wiedzę, doświadczenie i współczesne technologie, staramy się pomagać Klientom wznosić domy spełniające ich aspiracje.

NAPISZ DO NAS

Niniejszy projekt gotowy może stanowić
część projektu budowlanego po uprzednim

1. Dostosowaniu projektu do zgodności z normami i przepisami budowlanymi obowiązującymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia

2. Przystosowanie niniejszego projektu do miejscowych warunków lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych i uzbrojenia terenu, oraz warunków określonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT), lub planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla określonej działki budowlanej. Uzyskaniu niezbędnych uzgodnień oraz opinii. Wykonaniu na podstawie mapy do celów projektowych Projektu Zagospodarowania Działki (Terenu) z naniesionym budynkiem i infrastrukturą techniczną.

3. Uzupełnieniu tabelek (metryk) na stronie tytułowej i wszystkich rysunkach przez podanie nazwy i adresu obiektu, imienia i nazwiska autora adaptacji projektu budowlanego (przystosowującego projekt), numeru i specjalności jego uprawnień budowlanych oraz daty i podpisu.

4. W przypadku lokalizacji danej inwestycji na terenie powiatów cieszyńskiego,bielskiego, żywieckiego, pszczyńskiego i jastrzębskiego istnieje możliwość adaptacji (czyli przystosowania projektu do konkretnej działki budowlanej), danej dokumentacji projektowej przez naszą firmę, gdzie w zależności od potrzeb klienta, zajmujemy się kompleksową obsługą. Począwszy od map geodezyjnych do celów projektowych, adaptacji do złożenia projektu o pozwolenie na budowę.

5. Adaptacja każdego projektu gotowego jest potrzebna, aby móc wystąpić o pozwolenie na budowę lub zgłosić zamiar budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

6. Zamawiając projekt gotowy (tzw. powtarzalny) klient otrzymuje 4- egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego. Od 19.09.2020r. zgodnie z nowym rozporządzeniem klient otrzymuje 3-egz projektu gotowego.

7. Do każdego projektu gotowego dołączona jest zgoda autora projektu na zmiany w projekcie.

8. Zakupiony projekt gotowy (powtarzalny) może być wykorzystany tylko jeden raz do działki (tylko dla jednej inwestycji). Projektu nie można wykorzystać ponownie lub odsprzedać innej osobie. Kupujący projekt gotowy uzyskuje prawo do tylko jednorazowego jego wykorzystania. Projekt jest chroniony prawami autorskimi.

9. Ceny projektów gotowych i indywidualnych (na zamówienie) ustalamy poprzez zapytanie w zakładce kontakt.