Kwiecień 2020
Wykorzystując naszą wiedzę, doświadczenie i współczesne technologie, staramy się pomagać Klientom wznosić domy spełniające ich aspiracje.

Adaptacja projektu

UWAGI DOTYCZĄCE PRZYSTOSOWANIA PROJEKTU????

????? Niniejszy projekt katalogowy może stanowić część projektu budowlanego po uprzednim:

  1. dostosowaniu projektu do zgodności z normami i przepisami budowlanymi obowiązującymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia,
  2. przystosowanie niniejszego projektu do miejscowych warunk?w lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych i uzbrojenia terenu, oraz warunk?w określonych w decyzji? WZiZT, lub planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
  3. uzupełnieniu tabelek (metryk) na stronie tytułowej i wszystkich rysunkach przez podanie nazwy i adresu obiektu, imienia i nazwiska autora projektu budowlanego (przystosowującego projekt), numeru i specjalności jego uprawnień budowlanych oraz daty i podpisu.
  4. w przypadku lokalizacji danej inwestycji na terenie powiat?w cieszyńskiego i bielskiego istnieje możliwość adaptacji (czyli przystosowania projektu do konkretnej działki budowlenej), danej dokumentacji projektowej przez naszą firmę, gdzie zjamujemy się kompleksową obsługą klienta począwszy od map geodezyjnych do cel?w projektowych do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie.?
rolex replica fake rolex orologi replica orologi replica